OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2015

Lasten ja nuorten kasvua ja oppimista tuetaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa

ERKOHaapaveden-Siikalatvan seutukunnan vireä opetustoimi sai oivan mahdollisuuden kehittää oppilaitoshenkilöstönsä osaamista lasten ja nuorten kohtaamisessa ja oppimisen tukemisessa. ESR-rahoitteisen hankkeen päätavoitteena oli kehittää oppilaitosten henkilöstön erityispedagogista osaamista ja luoda käytänteitä osaamisen ja yhteistyön vahvistamiseen.

20 Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan onnekasta opettajaa saivat upean mahdollisuuden pätevöittävää itsensä erityisopettajaksi hankkeen puitteissa. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämä erityisopettajaksi pätevöittävä pilottikoulutus käynnistettiin syksyllä 2013. Toukokuussa 2014 kaikki osallistujat valmistuivat ja saivat tiiviin ahkeroinnin tuloksena todistuksen. Koko ryhmän valmistuminen kertoo innostuneista opiskelijoista, yhteishengestä ja motivaatiosta sekä ammattitaitoisesta ohjauksesta.

Hankkeessa rakennettiin myös seutukunnallista vertaistuki-, ohjaus-, konsultaatio- ja yhteistyömallia. Malli liittyy tuen järjestämiseen, jossa korostuu moniammatillinen yhteistyö, kaikkien toimijoiden osallisuus sekä erityisopettajien ohjaus- ja konsultaatiotaitojen kehittäminen. Uutta luova kehittämistyö toteutettiin keväällä 2014 Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylän johdolla. Prosessiin osallistui 17 alueen kehittymishaluista opettajaa, kuraattoria, nuorisotyöntekijää, koulunkäynninohjaajaa ja rehtoria. Opetustoimen johdolla oli merkittävä rooli uudenlaisen työotteen käyttöönoton tukemisessa. Pitäjänteisen yhteisen työstämisen tuloksena syntyi yhteistyötä kuvaava mylly-malli.

Malliin voit tutustua tarkemmin seuraavassa videossa:Syksyllä 2014 keskityttiin lisää mylly-mallin käyttöönoton tukemiseen. Kymmenkunta aktiivista ammattilaista työstivät eteenpäin yhteistyön käytänteitä. Samaan aikaan alueen johto sitoutui mallin vakiinnuttamiseen ja palkkasi erityisopetuksen koordinaattorin johtamaan prosessia. Mylly-mallin avulla alueella hyödynnetään erilaisissa tukea vaativissa tilanteissa verkoston osaamista. Näin saadaan paremmin yhteinen osaaminen käyttöön ja jakoon sekä vähennetään ulkopuolisen konsultaation tarvetta.

Hankkeen puitteissa järjestettiin runsaasti erilaisia koulutustilaisuuksia perusopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Koulutuksissa käsiteltiin muun muassa kouluturvallisuutta, terapeuttista otetta opetuksessa, matematiikan oppimispulmia sekä hahmottamisvaikeuksien kartoittamiseen ja kuntouttamiseen tarkoitettua VENNY-menetelmää. Sadat opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset saivat lisää ideoita työhönsä erityispedagogiikan asiantuntijoilta. Koulutukset järjestettiin yhteistyössä pääasiassa Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylän ja Ammattiopisto Luovin kanssa.

Alueen erityispedagogista osaamista merkittävästi vahvistanut hanke toteutettiin yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän, Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen sekä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa vuosina 2012–2014. TOPIK toimi hankkeen koordinaattorina Keskeiset yhteistyökumppanit ovat olleet Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä ja Ammattiopisto Luovi. Hankkeen on mahdollistanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus.

Heräsikö kiinnostus ohjaus- ja konsultaatiopalvelujen rakentamiseen omassa kunnassa?
Katso Oppimis- ja ohjauskeskuskeskus Tervaväylän ohjaavan opettajan Sanna Alilan puheenvuoro:Lue lisää hankkeen tuloksista ja juhlavasta loppuseminaarista
https://erko2012.wordpress.com/

TOPIK:n erkolaiset

Paula Airaksinen
Satu Soila
Sirpa KovaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto