OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2014

VENNY-menetelmä hahmottamispulmien kuntoutukseen

”Rakkaus lapseen pitää kanavat auki oppimiseen.”

VENNY-menetelmä auttaa tehokkaasti hahmottamisen ongelmiin liittyvissä oppimisvaikeuksissa. Menetelmään kuuluu lyhyt kartoitus ja hyvin strukturoitu kuntoutusosuus. Jos kartoituksessa paljastuu hahmottamisen ongelmia, aloitetaan kuntoutus. Kuntoutuksessa aktivoidaan esimerkiksi kerran viikossa 45 minuutin ajan pienryhmässä erilaisin harjoittein aivojen niitä osa-alueita, jotka ovat avainasemassa moniulotteisten ajattelutaitojen kehittymisessä. Tällöin jää aikaa myös kasvuun ja kehittymiseen levossa. Kuntoutusajan kokonaiskesto vaihtelee yksilöllisesti vuodesta useaan vuoteen, ja se etenee lapsen tai nuoren kykyjen mukaan.

VENNYVENNYn tulokset ovat vakuuttavia. Menetelmän kehittäjän ja kouluttajan Maija Koivulan mukaan kaikki menetelmää käyttäneet oppilaat ovat hyötyneet harjoittelusta. VENNYn avulla on syntynyt useita huikeita menestystarinoita, joissa vaikeasti oppimisvaikeuksinen lapsi on kuntoutuksen kautta voittanut ongelmansa ja menestynyt koulussa ja muussakin elämässään loistavasti. Kuntoutuksen teho näkyy selkeästi koulusuoriutumisen paranemisessa ja sosiaalis-emotionaalisen hyvinvoinnin lisääntymisenä. Lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimistulokset paranevat ja niiden kautta myös muut oppiaineet saavat tukea. ”Niin monen lapsen selkä suoristuu”, toteaa Maija Koivula.

TOPIK on järjestänyt VENNY-menetelmän koulutuksia Oulussa ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa alkuvuonna 2014. Kysynnän vuoksi koulutuksia pyritään jatkamaan.
Lisätietoja menetelmästä: http://www.venny.fi/

 

 

 

VENNYn kehittäjä-kouluttaja Maija Koivula
luottaa menetelmään raudanlujasti.
Tulokset ovatkin vakuuttavia.

Paula Airaksinen

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto