OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2014

Keväällä 2014 alkavia koulutuksiamme

Seuraaviin koulutuksiimme on haku käynnissä:

Nuorisotakuu tutuksi opettajalle ja ohjaajalle 3 op (verkkokoulutus)

Tutustu nuorisotakuuseen verkossa! Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opetus- ja ohjaushenkilöstö nuorisotakuuseen ja siihen kuuluvaan ohjaukseen ja verkostoihin. Koulutus on suunnattu koko opetustoimelle ja se toteutetaan tuettuna itseopiskeluna Moodle-ympäristössä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä 30 op

Moniammatillinen Kulttis –koulutus toteutuu jo neljännen kerran! Koulutuksessa haetaan ja tuetaan kulttuuritietoisia työkäytäntöjä mm. opetustoimen, nuorisotoimen ja sosiaalityön konteksteissa. Asiantuntijoiden välittämään tiedon lisäksi osallistujilla on mahdollisuus käydä vuoropuhelua kahdensuuntaisen integraation haasteista ja mahdollisuuksista vertaistensa ja maahanmuuttajayhteisöjen edustajien kanssa.

Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on tarkoitettu perustutkinnon jälkeiseksi koulutusmuodoksi työelämän ammattilaisille. Koulutus on monimuoto-opiskelua ja se on suunniteltu suoritettavasi vuoden aikana työn ohella. Koulutus toteutetaan valtakunnallisena ja valitaan 50 opiskelijaa. Oulun ryhmään on varattu 12 opiskelijapaikkaa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa 2 op (verkkokoulutus)

Tule perehtymään digitaalisen median opetuskäytön perusteisiin! Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat muun muassa digitaalisen median peruskäsitteet, tekijänoikeudet ja opetuskonteksti, digitaalisten tuotosten käsikirjoittaminen ja tuottaminen, uusi teknologia digitaalisen median tuotannossa ja digitaalinen äänen-, kuvan-, ja videonkäsittely. Opintojakson toteuttajana on Oulun yliopiston avoin yliopiston. Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Seuraa päivittyvää opetustarjontaamme sivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan opiskelemaan! http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus/edeTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto