OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2014

Yksinkertaista johtamista - arvostaen

Kutsuimme Opetus- ja kasvatusalan johtamisakatemiamme nimissä Sick Oy:n toimitusjohtaja Ari Rämön kertomaan ajatuksiaan johtamisesta 31.1.2014 OPI-päiville. Kyseessä oli rehtoreille suunnattu foorumi, jossa osallistujia oli ehkä ajankohdasta johtuen harmillisen vähän. Esityksen anti oli kuitenkin hyvä ja osallistuneet tyytyväisiä kuulemaansa.

Ari Rämö on rento, erikokoisten organisaatioiden pitkänlinjan johtaja, valmennuskonsultti ja luennoitsija, joka on vienyt teoriansa johtamisesta käytäntöön menestyksekkäästi. Tällä hetkellä hän luotsaa SICK Oy:tä, joka on sijoittunut viimeisten kuuden vuoden aikana kärkisijoille Suomen parhaiden työpaikkojen arvioinnissa.
Johtamisen lähtökohtana Arilla on arvostus, ei arvosteleminen. Jokainen ihminen kaipaa hänen mukaansa arvostusta. Esimies voi tietoisesti tehdä valinnan siinä, miten kohtaa toisen ihmisen: arvostelemalla vai arvostamalla? Olennaista on myös miettiä, onko arjen työssä olennaisempaa metsästää virheitä vai antaa kannustusta onnistumisista? Arvostusta voi osoittaa käytännössä pieninäkin tekoina, kuten aamulla töihin tullessa tervehtimällä kaikkia vastaantulevia kollegoja ja työntekijöitä. Olennaista tässäkin on huomioida kaikki yhtä lailla arvostaen.

Ari vertaa puheessaan johtajuutta vanhemmuuteen ja lasten kanssa toimimiseen. Samat lainalaisuudet pätevät molemmissa. Tähän liittyen esimiehen on hyvä pohtia, miten toivoisi omien vanhempien käyttäytyvän. Myös esimiehinä ollaan esimerkkeinä, kuunnellaan, ollaan yhdessä jne. Ari vakuuttaa kuulijoita toteamuksellaan, että jos on ollut lapsi tai vanhempi, voi myös menestyä johtajana.
Johtajana toimiessaan Ari on arjen yleismies, jonka tärkein rooli on olla muita varten ja huolehtia työntekijöiden motivaatiosta. Hänen mottojen mukaan töissä pitää olla kivaa ja hauskaa ja toiminnassa joka vuosi jotain uutta. Ihmisten mukaan ottamisella ja mielipiteiden esille saamisella voidaan jopa kolminkertaistaa yrityksen tulosta. Hänen periaatteenaan on antaa ihmisten päättää itse, miten he tekevät asiat, kunhan he noudattavat talon strategiaa.

Ari RämöArin puheessa vilahtelee sana fiilis useampaan kertaan. Kehityskeskustelujen sijaan hän käy organisaatiossaan fiiliskeskusteluja, jotka ovat myös yksi mahdollisuus arvostuksen osoittamiselle. Keskusteluissa hän kyselee työntekijöiltään mm. mitä nämä tekisivät, jos olisivat hänen asemassaan. Näin hän saa selville henkilöstönsä syvimpiä toiveita.  Työntekijöitä palkatessaan hän ei niinkään tuijota haastateltavan CV:tä vaan olennaisempaa on se fiilis, joka hänellä henkilöstä keskustelun aikana tulee. Koeaika onkin todellisessa käytössä ja tuolloin testataan pitääkö fiilis paikkansa.

Arin esitys toi johtajuuteen virkistävän, mielenkiintoisen ja käytännönläheisen näkökulman. Hänen johtamisen periaatteensa kuulostivat järkeviltä ja kuitenkin yksikertaisilta toteuttaa. Jokainen kaipaa arvostusta ja sitä osoittamalla esimies saa paljon hyvää aikaan organisaatiossaan. Ehkä joku muukin jäi pohtimaan, miten tämän helpolta kuulostavan asian saisi elämään laajemminkin työyhteisöissä.
Lue lisää Arin ajatuksista hänen blogistaan!

Satu SoilaTäydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto