OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik

Uutiskirjearkisto > Uutiskirje 1/2014

Uusi kansainvälinen kehittämishanke käynnistyi

Täydentävien opintojen keskus yhdessä Oulun normaalikoulun kanssa on mukana EU:n rahoittamassa DIYlab-hankkeessa. Hanke käynnistyi vuoden 2014 alussa ja kestää kolme vuotta. Hanke on saanut rahoituksen EU:n Life long learning -ohjelmasta ja sen kokonaisbudjetti on noin 400 000 €. Oulun lisäksi hankkeessa on mukana Barcelonan yliopisto ja Escola Virolai -koulu. Tšekistä mukana on Charles- yliopisto ja yksi koulu.
DIYlab-hankkeen lähtökohtana on nostaa keskiöön koululaisten olemassa oleva osaaminen ja kiinnostuksen kohteet. Monet oppilaat esimerkiksi oman harrastuksen kautta perehtyvät heitä kiinnostaviin asioihin ja tuottavat muun muassa materiaaleja, joita voitaisiin hyödyntää myös koulujen opetuksessa. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan kouluissa juurikaan käytetä. DIYlab-hankkeessa kehitetään käytänteitä, joilla tätä oppilaiden innostukseen perustuvaa tekemistä otetaan mukaan koulujen opetukseen. Samalla nostetaan oppilas entistä keskeisempään osaan koulua ja autetaan heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

Hankkeen rakenteilla olevat verkkosivut löytyvät osoitteesta http://som.esbrina.eu/diylab/

DIYlab

DIYlab –hankkeen aloitustapaamisessa Barcelonassa helmikuussa toimintaa suunnittelemassa Heikki Kontturi (vas.) ja Pasi Hieta Oulun normaalikoululta.

Esa Niemi

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto