OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 1 / 2013

Yhdessä etänä - Opettajan ja koulunkäynninohjaajan yhteistyötä kehittämässä

Perusopetuksen etäopetus on lisääntymässä entistä parempien teknisten välineiden ja uusien opetuskäytänteiden myötä. Usein koulunkäynninohjaaja huolehtii etäopetusta saavan ryhmän toiminnasta paikallisesti, kun opettaja toimii ja ohjaa etäältä. Uusi tilanne haastaa opettajan ja koulunkäynninohjaajan etsimään tuoreita yhteistyömalleja ja raikastamaan roolijakoa.

Tarvitsevatko opettajat apua opetustyössä?

Koulunkäynninohjaajan toimenkuva on lähtökohtaisesti tarkoitettu työparityöskentelyyn opettajan kanssa, ja perusta ohjaajan työhön on oppilaan tuen tarve oppimisessa ja koulunkäynnissä. Koulunkäynninohjaajilla on monipuolinen koulutus tehtäviinsä. Parhaimmillaan etäopetus voitaisiinkin suunnitella yhdessä. Koulunkäynninohjaajalla on kokemusta ja näkemystä etäpisteen työskentelystä, kun taas opettaja on opettamisen ammattilainen. Yhdessä on vaivattomampi valita toiminnallisetkin opetusmenetelmät ja arvioida oppimistilanteet. Ihannetilanteessa opetettava aine olisi koulunkäynninohjaajalle tuttu, jolloin hän pystyisi suunnittelemaan opettajan apuna myös sisällöllisiä asioita ja ohjaamaan oppilaiden työskentelyä. Edellytys yhteistyölle etäopetuksessa on oikea asenne ja riittävä tekninen osaaminen.

OppilasEtäopetuksessa vastuukysymyksien on oltava selvät ennen opetustuokion aloittamista. Toimivalla etäopetuksella on takanaan koulun johdon tuki ja tarkoituksenmukaiset puitteet, muun muassa lupa koulunkäynninohjaajan työpanoksen käyttöön ja riittävät tekniset varusteet. Kun vastuista sovitaan, tärkeää on huomioida, etteivät koulunkäynninohjaajan toimenkuvaan kuulu esimerkiksi kurinpitotoimet. Opettajan ja koulunkäynninohjaajan on sovittava yksityiskohtaisesti molempien vastuista opetustilanteessa ja sen ulkopuolella.

Yksi koulunkäynninohjaajan rooleista etäopetustilanteessa on olla turvallinen aikuinen, joka tukee oppilaiden omien (etä)oppimistaitojen kehittymisessä. Näitä ovat muun muassa keskittymiseen, puhumisen rohkeuteen ja vuoron ottamiseen, osallistumiseen, kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen sekä tietokoneen ja internetin käyttöön liittyvät taidot.

Kuva: Stuart Miles
www.freedigitalphotos.net

Suomalainen opettajankoulutus takaa osaavat opettajat kouluihimme. Mahdollisuuksien lisäksi etäopetus tuo mukanaan opetukseen epävarmuustekijöitä, joiden kanssa opettajan ei tarvitse pärjätä yksin vaan apua on saatavilla. Koulunkäynninohjaajilla on oppimisen ohjaamisesta monipuolinen osaaminen, jota ei kannata jättää käyttämättä. Opettajan ja koulunkäynninohjaajan yhteistyöllä etäopetuksen laatu varmistetaan.

Sirpa Kova, suunnittelija, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto
Paula Airaksinen, suunnittelija, Täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopisto
Bitja Mikkonen, koulunkäynninohjaajien koordinaattori, Oulun kaupunki
Jaana Järvelä, koulunkäynninohjaaja, Oulun kaupunki

Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen Ede-tiimi on toteuttanut Vieraat kielet verkossa -webinaarisarjan, jossa on keskitytty kielten etäopetuksen kysymyksiin. Webinaarien asioita syvennetään työpajassa ja verkkotyöskentelyssä vielä huhtikuussa.

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto