OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 1 / 2013

Täydentävien opintojen keskus on TOPIK

Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus lanseerattiin alkuvuonna 2013 TOPIK:ksi. TOPIK on väylä yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä tarjoten palvelujaan osaamistaan päivittäville kouluttautujille, perustutkinto-opiskelijoille sekä kehitystyöstä kiinnostuneille organisaatioille.

Tärkeä tehtävämme on ylläpitää alueen korkeakoulujen osaamistaso ajankohtaisena. Yliopistossa tuotettu tuore tutkimustieto on käytössä kaikessa TOPIKin toiminnassa.

TOPIKin tarjoamiin palveluihin kuuluvat:

  • Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyön ohella erilaiset palvelut organisaatioille ja henkilöasiakkaille.
  • Avoin yliopisto-opetus
  • Opiskelijoiden välitys organisaatioihin harjoittelijoiksi tai työntekijöiksi.
  • Vieraskielisten tekstien käännös- ja tarkastustyöt sekä erilaisten testien ja tenttimuotoisten tutkintojen suorittamismahdollisuus.
  • Organisaatioiden osaamisen ja toimintojen kehittämisen tukeminen,
  • Opiskelijakeskuksen tarjoama tuki-, ohjaus- ja neuvontapalvelut myös aikuisopiskelijoille
TOPIK on myös väylä yhteistyöhön Oulun yliopiston kanssa. Oulun yliopisto on aktiivinen yhteistyökumppani, joka haluaa vaikuttaa oman alueensa hyvinvointiin. Lisäksi TOPIK tarjoaa väylän niin kansalliseen kuin kansainväliseen yhteistyöhön verkostoidensa kautta. Alumniverkosto tarjoaa tavan olla yhteydessä yliopistoon valmistumisen jälkeenkin.

Millainen TOPIK on työharjoittelupaikkana? Katso Saaran haastattelu.

Saara Posti from EDE, Oulun yliopisto.

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto