OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 1 / 2011

Tapahtumia opetusalalta

Liikenneturvallisuusviikko 12.–16.9.2011
www.edu.fi/kilpailut_ja_teemapaivat/liikenneturvallisuus

Yhtenäiskouluseminaari Kaarinassa ja Turussa 16.–17.9.2011
www.syve.fi

Valtakunnallinen STEPS3-seminaari:
vieraskielinen opetus, Oulu
, Oulun opetustoimi, marraskuu 2011
terva.edu.ouka.fi/koulutuskalenteri/kurssit.cfm?i=2865

FSR Future School Research 1st Wave -hankkeen seminaari 16.11.2011, Oulun yliopisto
fsrseminaari.wordpress.com/

Millaista on tulevaisuuden koulun pedagogiikka?
Millaisia tehtäviä tulevaisuuden koululla on?
Miten teknologia tukee tulevaisuuden taitojen oppimista?

Tulevaisuuden oppijalta edellytetään muun muassa medialukutaitoa, yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja, kansalaistaitoja, kriittisen ajattelun taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta ja tuotteliaisuutta. On arvioitu, että opettajan työ vaatii tulevaisuuden koulussa aktiivisuutta, yhteistyövalmiutta, luovuutta, integrointi- ja arviointitaitoja, positiivista asennetta sekä tahtoa. Tulevaisuuden oppimisympäristöt sekä uudet teknologiat haastavat ja inspiroivat.

Oulun yliopisto, Oulun kaupunki sekä paikalliset yritykset ovat yhteistyössä kehittäneet tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Tule tutustumaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman kehittämishankkeen tuloksiin! Seminaariin ovat lämpimästi tervetulleita opettajat, rehtorit, opetushallinnon edustajat, opettajankouluttajat, tutkijat sekä muut alan toimijat.

Valtakunnalliset opetusalan kansainvälisyyspäivät:
Virtaa ja yhteisöllisyyttä verkostoista, 16.–17.11.2011 Oulussa
.

Kolmannet valtakunnalliset kansainväliSYYSpäivät kouluille järjestetään 16.–17.11.2011 Oulussa. Päivät järjestetään yhteistyössä Opetushallituksen, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn, Oulun kaupungin opetustoimen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Ohjelma on suunnattu kansainvälistymisen parissa toimiville opettajille, rehtoreille, opetuspäälliköille, sivistysjohtajille ja muille koulujen kanssa verkostoitumisesta kiinnostuneille tahoille.

Yhteisellä iltatilaisuudella alkavilla päivillä kerätään muun muassa reseptejä verkostoissa toimimiseen ja mietitään kansainvälisen ja paikallisen verkostoitumisen merkitystä. Kansainvälisyyspäivä pidetään 17.11.2011 klo 9.15–16.00 Oulun hotelli-ravintola Lasaretissa, Kasarmintie 13. Iltatilaisuus 16.11 alkaa noin klo 18.30

Kansainvälisyyspäivien ohjelma julkaistaan syyskuussa ja ilmoittautuminen avataan 15.9.2011 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivuilta.

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto