OPETUKSEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
EDUCATIONAL DEVELOPMENT EXCELLENCE
Topik


Uutiskirjearkisto
> Uutiskirje 1 / 2011

EDE:ssä osataan

Luet parhaillaan ensimmäistä EDE-uutiskirjettä. Uutiskirjeestämme saat ajankohtaista tietoa opetuksen kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutukseen liittyvistä asioista. Jatkossa uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

EDE (Educational Development Excellence) on Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluissa toimiva opetusalan täydennyskoulutuksesta vastaava tiimi. Kohderyhmäämme kuuluvat varhaiskasvatuksen, perus- ja toisen asteen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön piirissä työskentelevät opettajat ja oppilaitosjohto. Järjestämme vuosittain useita mm. Opetushallituksen rahoittamia opettajien täydennyskoulutuksia ajankohtaisista aiheista. Lisäksi meillä voi suorittaa esimerkiksi rehtorin pätevyyden antavan koulutuskokonaisuuden tai maahanmuuttajatyöhön liittyvää koulutusta.

Koulutustarjonnan lisäksi EDE on mukana erilaisissa opetusalan kehittämishankkeissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Etsitkö kumppania kehittämishankkeeseesi omassa oppilaitoksessasi? Ota yhteyttä! EDE:ssä on myös vankkaa kokemusta projektien koordinoinnista.

Toivotamme Sinulle inspiroivaa ja antoisaa syksyä työssäsi ja mahdollisten opintojen parissa! Pysytään kuulolla.

Terveisin,

EDE-tiimiläiset: Esa, Tarja, Antti, Satu, Mikko, Teija, Jyri, Marjatta, Sirpa ja Virpi.

EDE Tiimi Antti Peltonen Mikko Ojala Jyri Kononen Virpi Pietikäinen Teija Mikkilä Marjatta Hiltunen Sirpa Kova Tarja Tervola Satu Soila Esa Niemi

 Täydentävien opintojen keskus
TOPIK Facebook
Opettajien täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

EDE

Oulun yliopisto